x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS8 Kielihistoria, murteiden ja nimistöntutkimus 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan pohjoismaisten kielten perus- ja aineopintojen suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-ymmärtää kielen ajallisen muuttumisen ja ajallisen jatkuvuuden sekä niiden vaikutukset nykykieleen

-tuntee ruotsin kielen historiallisen kehityksen päävaiheet kantagermaanista nykyruotsiin

-kykenee lukemaan helpohkoja vanhoja tekstejä asianmukaisia apuvälineitä käyttäen

-ymmärtää käsitteet murre ja alueellinen varieteetti

-osaa paikantaa ruotsin kielen päämurrealueet

-tuntee pohjoismaisen murre- ja nimistöntutkimuksen perusteet

Sisältö

Skandinaavisten kielten ja erityisesti ruotsin kielen historiallisen kehityksen päälinjat kantagermaanista nykyruotsiin, ruotsin murrealueet sekä pohjoismainen murre- ja nimistöntutkimus

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta