x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS14 Sukukieli III 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
POHS14 Sukukieli III 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-osaa lukea ja ymmärtää sukukielellä kirjoitettuja tekstejä

-ymmärtää sukukielellä puhuttua yleiskieltä

-tunnistaa ja osaa nimetä sukukieleen liittyviä erityispiirteitä

-tuntee ja osaa luonnehtia kyseisen maan yhteiskuntaoloihin, kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyviä ilmiöitä

-osaa etsiä tarkoituksenmukaista tietoa sukukielestä sekä maan kulttuurista ja yhteiskuntaoloista

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu sukukieli, maan kulttuuri- ja yhteiskuntatuntemus sekä näitä käsittelevät tärkeät informaatiolähteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
ruotsiksi

Opintojakson voi suorittaa myös osallistumalla Nordkursille Norjassa, Tanskassa, Islannissa tai Färsaarilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta