x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENK1 Suullinen viestintä I 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy keskustelemaan arkipäivän tilanteisiin liittyvistä aiheista, käyttämään opintojaksolla käsiteltyjen teemojen perussanastoa, osaa ilmaista itseään venäjäksi, osaa reagoida erilaisissa puhetilanteissa, osaa hakea itselleen tarpeellista tietoa ja täydentää itsenäisesti sanavarastoaan, keskustella tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, arvioida omaa suullista kielitaitoansa ja kehittää sitä edelleen.

Opiskelija tuntee venäjän fonetiikan peruskäsitteet ja venäjän kielen foneettisen rakenteen, pystyy tuottamaan oikein venäjän äänteet ja perusintonaatiot sekä ymmärtää ääntämisen merkityksen osana sujuvaa suullista viestintää.

Sisältö

Harjoitellaan arkipäivän puhetilanteita ja laajennetaan sanavarastoa. Harjoitellaan ryhmätyötaitoja ja pidetään suullisia esityksiä venäjän kielellä.

Fonetiikan harjoituksissa kiinnitetään erityistä huomiota suomalaisille vaikeiden äänteiden tuottamiseen, äänteiden reduktioon ja sanapainoon. Fonetiikan osalta harjoitukset sekä kirjallinen tehtävä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Keskusteluharjoitukset  Osallistuminen opetukseen  3 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Fonetiikka  Osallistuminen opetukseen  2 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta