x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKW1 Talousviestintä 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SAKW1 Talousviestintä 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuurien välisen talousviestinnän teoriat, niiden peruskäsitteet sekä keskeiset tutkimusperiaatteet. Hän osaa soveltaa niitä analysoidessaan saksalais-suomalaista talousviestintää.

Sisältö

Kulttuurienvälisen talousviestinnän teoriat. Suullisen, kirjallisen ja teknillisen talousviestinnän tarkastelu lingvististen menetelmien avulla (monikielinen terminologiatyö, talouselämän tekstilajit ja esiintymistilanteet, kansainvälinen kirjeenvaihto ym.).

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitukset, lopputyö.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus verkkosivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta