x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA2 Kieliharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
ENGA2 Kieliharjoittelu 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia englanninkielisessä työ- tai opiskeluympäristössä ja hallitsee niissä hyödyllisiä toimintastrategioita ja sosiaalisia taitoja.

Sisältö

Opiskelija viettää vähintään kuuden viikon jakson englanninkielisessä maassa. Oleskelun aikana opiskelijan tulee työskennellä tai suorittaa yliopistotasoisia opintoja englanninkielisessä ympäristössä. Opiskelija kirjoittaa harjoittelusta englanninkielisen raportin.

Mikäli kieliharjoittelun suorittaminen perustuu työskentelyyn tai opiskeluun englanninkielisessä maassa ennen opintojen aloittamista, on kyseinen työskentely tai opiskelu saanut päättyä enintään kolme vuotta ennen opintojen aloittamista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta