x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS62 Oikeustulkkaus II 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Pakollisena edeltävänä opintojaksona myös Oikeustulkkaus I. Lisäksi suositellaan edeltäviksi opintojaksoiksi: Konsekutiivitulkkaus I Simultaanitulkkaus I Asioimistulkkaus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
MVKS62 Oikeustulkkaus II 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeisten oikeustulkkaustilanteiden diskurssin ja viestii molemmilla työkielillä tilanteenmukaisesti. Hän osaa luontevasti ja tehokkaasti käyttää oikeustulkkaustilanteissa erikoisalan termejä, sanastoa ja fraseologismejä esitutkinnan, rikos- ja yksityisoikeuden sekä maahanmuuttoasioiden aloilta. Opiskelija osoittaa tulkkaustilanteessa varmuutta, aloitteellisuutta ja harkintakykyä sekä kykyä paneutua yksityiskohtiin. Hän hallitsee vaativat oikeustulkkaustilanteet, ennakoi ja erittelee tulkkausviestintään liittyviä ongelmia ja ratkaisee ne. Opiskelija tulkkaa tarkasti ja kattavasti. Hän osaa valita oikeustulkkaustilanteeseen parhaiten sopivan tulkkausmenetelmän ja tulkkausteknisen keinon ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa huomioida tulkkauksessa myös etätulkkauksen erityispiirteet.

Sisältö

Tulkkausharjoitukset ja tulkkausnäyttö. Oikeustulkkaustilanteiden diskurssi. Erikoisalan termien, sanaston ja fraseologismien käyttö oikeustulkkaustilanteissa. Eri tulkkausmenetelmien ja -tekniikoiden käyttö oikeustulkkaustilanteissa. Etätulkkaus oikeustulkkaustilanteessa. Tulkkaustilanteen analyysi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta