x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS14E Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-englanti 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tekniikan käännösviestinnän toimintakentän, erikoispiirteet ja menetelmät. Hän osaa kääntää tekniikan alan tekstejä suomesta englantiin ja perustella käännösratkaisunsa sekä ymmärtää tekniikan alan termien ja kiinteiden ilmaisujen sekä eri tekstilajien konventioiden roolin tekniikan käännösviestinnässä. Hän osaa hakea termi- ja ilmaisuvastineita ja arvioida niiden sopivuutta kulloiseenkin kontekstiin.

Sisältö

Tekniikan käännösviestinnän keskeiset tekstilajit, viestintätilanteet, toimijat ja tietolähteet; alan tekstien analysointi, kääntäminen ja käännösten argumentointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Talouselämän ja tekniikan käännösviestintä -erikoisalaa suorittava opiskelija voi korvata tämän opintojakson opintojaksolla MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta