x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS17S Talouselämän käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talouselämän käännösviestinnän toimintakentän, erikoispiirteet ja menetelmät. Hän osaa kääntää talouselämän tekstejä saksasta suomeen ja perustella käännösratkaisunsa sekä ymmärtää talouselämän termien ja kiinteiden ilmaisujen sekä eri tekstilajien konventioiden roolin talouselämän käännösviestinnässä. Hän osaa hakea termi- ja ilmaisuvastineita ja arvioida niiden sopivuutta kulloiseenkin kontekstiin.

Sisältö

Talouselämän käännösviestinnän keskeiset tekstilajit, viestintätilanteet, toimijat ja tietolähteet; talousviestinnän kielen erityispiirteet; alan tekstien analysointi, kääntäminen ja käännösten argumentointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta