x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS64 Tulkin oikeustieto II 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
MVKS64 Tulkin oikeustieto II 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oikeustulkin työn kannalta tärkeät toisen työkielen yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän keskeiset toimintaperiaatteet ja osaa huomioida ne oikeustulkkaustilanteessa. Hän osaa käsitellä ja vertailla oikeustulkkauksen alan keskeisimpiä käsitteitä ja niiden nimityksiä esitutkinnan, rikos- ja yksityisoikeudellisten sekä maahanmuuttoasioiden aloilta.

Sisältö

Työkielten alueiden vertaileva yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän tuntemus. Keskeiset maahanmuuttoasioita koskevat sekä rikos- ja yksityisoikeudelliset käsitteet, kuten rikosnimikkeet ja rangaistukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta