x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMU5 Tulkin työkalupakki 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Pakollisina edeltävinä opintoina Dialogitulkkaus ja opintojakson TRMU1 osasuoritus Tulkkausviestinnän perusteet.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulkkausprosessin viestinnällisenä kokonaisuutena. Hän ymmärtää prosessin eri osatekijöiden merkityksen tulkkaustoimeksiannon onnistumisessa. Hän hahmottaa tulkkaustoimeksiantoon valmistautumisen periaatteet ja hallitsee perustasolla prima vista- ja muistiinpanotekniikat.

Sisältö

Tulkkausprosessi kokonaisuudessaan valmistautumisesta palautteen hyödyntämiseen ja kehitystarpeisiin (valmistautuminen; tulkin jaksaminen ja hyvinvointi); tulkkaustapahtuma viestintätilanteena (esiintyminen ja äänenkäyttö, viestintätilanne ja vuorovaikutus); tulkkaustekniikat (muistiinpanotekniikka, prima vista -tulkkaus).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta