x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANP3 Kirjallinen viestintä 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-pystyy tuottamaan yleiskielisiä tekstejä
-osaa erottaa rakenteellisia eroja suomen ja ranskan välillä
-pystyy analysoimaan omia tekstejään ja kehittämään kirjoitustaitoaan itsenäisesti
-osaa soveltaa käytäntöön kielioppitunnilla oppimiaan tietoja
-osaa antaa palautetta toisten teksteistä

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan erityyppisten tekstien tuottamista, ranskankielisten tekstien ymmärtämistä sekä tehdään käännösharjoituksia suomesta ranskaan. Kirjoitusharjoituksissa keskitytään perusrakenteisiin ja -sanastoon.

Opetuskieli

ranska, suomi

Kurssin käännösharjoituksissa edellytetään suomen kielen taitoa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Pakolliset harjoitukset, jatkuva arviointi, lopputentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta