x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS05 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median tuotantotavan ja erityispiirteet kääntäjän ja lokalisoijan näkökulmasta. Hän osaa analysoida sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median ideologisia taustoja ja valtasuhteita ja näiden asettamia haasteita kääntäjälle ja lokalisoijalle.

Sisältö

Luentoja ja harjoituksia sekä kirjallisuusessee.

Perehdytään sosiaalisen median ammattikäyttöön sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuviin kääntämisen ja tulkkauksen muotoihin ja ilmiöihin kuten käännösalan joukkoistaminen sekä fani- ja vapaaehtoiskääntäminen. Tutustutaan tietoturvaan ja digitaalisiin tekijänoikeuksiin ja sosiaalisen median liiketoimintamalliin sekä analysoidaan henkilökohtaisen ja ammatillisen verkkoviestinnän eroja.

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti tuntityöskentelyyn sekä kirjoittaa blogimuotoista oppimispäiväkirjaa (vähintään 8 blogimerkintää sekä 4 kommenttia muiden opiskelijoiden blogeihin) ja laatia 4-6 sivun essee Hunsingerin ja Senftin teoksen pohjalta opettajan kanssa sovittavasta teemasta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Hunsinger, Jeremy & Senft, Theresa M. (Eds.) 2014: The Social Media Handbook. New York: Routledge. Verkkojulkaisu, luettavissa Tampereen yliopiston verkossa.
  • Kangas, Petteri, Toivonen, Santtu & Bäck, Asta (toim.) 2007: Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja. VTT Tiedotteita Research Notes 2369. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2369.pdf
  • Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n verkkoaineistot http://antipiracy.fi/

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta