x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS04 Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työelämän käytäntöjä ja pelisääntöjä, osaa arvioida niihin liittyviä kysymyksiä ja tietää, mistä hankkia lisätietoa. Hän osaa myös soveltaa asiantuntemustaan vaihteleviin olosuhteisiin ja tuntee erilaisia työmarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi opiskelija osaa hinnoitella oman työnsä asiantuntevasti.

Sisältö

Kurssilla käsitellään muun muassa yrittäjyyden eri muotoja, yrityksen perustamista ja yrittäjän toimintaa internetissä. Kurssi tarjoaa tietoa myös tekijänoikeuksista, verotuksesta, vakuutuksista, hinnoittelusta, markkinoinnista, kilpailutuksista, sopimuskysymyksistä ja edunvalvonnasta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja oppimispäiväkirjaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta