x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta II 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jonkin Suomen kulttuurin tai yhteiskunnan alueen perusteet. Hän osaa kertoa aiheesta seikkaperäisesti suomen kielellä suullisesti tai kirjallisesti.

Sisältö

Opintojakso voi koostua luennosta ja/tai kirjatentistä, jonka aiheena on jokin Suomen kulttuuriin tai yhteiskuntaan liittyvä alue, esim. Suomen historia ja suomalainen nyky-yhteiskunta, Suomen kirjallisuus, Suomen taiteet, media ja mediakasvatus, talous, politiikka tai jokin muu vastaavan opettajan kanssa sovittava aihealue.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Luento- tai harjoituskurssi, ja/tai kirjallisuutta.

Jakson voi myös suorittaa luentopäiväkirjalla, joka kootaan eri kursseilta valikoiduista luennoista.

Kaikista suoritustavoista sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus (Suomen kieli ja kulttuuri)
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta