x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TSEKP2 Peruskurssi II 5 op
Vastuutaho
Tsekin kieli
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tsekin peruskurssi II -kurssin suorittaminen edellyttää opintojakson TSEKP1 Peruskurssi I suorittamista tai vastaavia tietoja.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TSEKP2 Peruskurssi II 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot tsekin kieliopista, ja hän hallitsee erilaisissa arkielämän tilanteissa tarvittavan sanaston sekä tunnistaa erilaisia tyylillisiä ilmaisukeinoja.

Sisältö

Kielen jatkotaso. Tsekin kieleen ja kulttuuriin tutustuminen kirjallisten aineistojen perusteella.

Opetuskieli

tsekki, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tsekin kielen jatkokurssi I  Osallistuminen opetukseen  3 op
tsekiksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tsekin kielen jatkokurssi II  Osallistuminen opetukseen  2 op
tsekiksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Tsekin kieli (Tsekin kieli)
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta