x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TSEKP1 Peruskurssi I 10 op
Vastuutaho
Tsekin kieli
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TSEKP1 Peruskurssi I 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot tsekin kieliopista, ja hän hallitsee yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa tarvittavan perussanaston.

Sisältö

Kielen alkeet. Ääntämistä, kielioppia, keskustelua.

Opetuskieli

tsekki, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tsekin kielen alkeet I  Osallistuminen opetukseen  5 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tsekin kielen alkeet II  Osallistuminen opetukseen  5 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Tsekin kieli (Tsekin kieli)
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta