x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP2 Viron jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
VIROP2 Viron jatkokurssi 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee viron peruskieliopin ja hallitsee perussanaston, pystyy kirjoittamaan tekstejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tarpeisiin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tarkemmin viron kielioppiin. Ääntämis- ja lukemistehtäviä, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia, kirjallisia harjoituksia, vironkielisen kirjallisuuden lukeminen, kirjallinen tentti.

Opetuskieli

suomi, viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pakollinen luento- ja harjoituskurssi, opettajan kanssa sovittavan vironkielisen kirjallisuuden lukeminen (100 sivua), luetun tekstin suullinen kääntäminen ja vironkielisen yhteenvedon laatiminen, kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pajusalu Renate, Hietaharju Merja, Taro Viive, Yallop Kai (2012): Keelesild viron kielen oppikirja (luvut 9–18).

 Suomi – viro – suomi -taskusanakirja

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viron kieli (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta