x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENS12 Multimodaalisuus 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
VENS12 Multimodaalisuus 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa multimodaalisen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja osaa selittää niitä. Hän osaa nimetä tekstintutkimuksessa ja kuva-analyyseissä käytettäviä menetelmiä, tehdä tulkintoja ja päätelmiä tekstin ja kuvan välisestä vuorovaikutuksesta. Hän pystyy analysoimaan erilaisia multimodaalisia tekstejä.

Sisältö

Tutustumista multimodaalisten tekstien teorioihin, tekstintutkimusta käsitteleviin tieteellisiin artikkeleihin ja multimodaalisten tekstien analyysiharjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
venäjäksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuslista löytyy tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta