x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA13 Yritysviestintä 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
ENGA13 Yritysviestintä 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Soveltaa yritysviestinnän konventioita ja tuottaa käyttäjäystävällisiä tekstejä
- Kuvata käyttäjäystävällistä kirjoittamista tukevia prosesseja ja soveltaa niitä käytäntöön
- Tunnistaa yritysviestinnän tyypillisiä piirteitä ja selittää, miten yritysviestintä eroaa tieteellisestä viestinnästä.
- Tunnistaa yritysviestinnän tyypillisiä piirteitä ja selittää, miten yritysviestintä eroaa tieteellisestä viestinnästä.
- Tuottaa työelämässä tarvittavia henkilökohtaisia tekstejä kuten CV:n ja työhakemuksen.

Sisältö

Opiskelijat tekevät kirjoitusharjoituksia, osallistuvat tuntikeskusteluihin ja laativat useita erilaisia yritysviestintään kuuluvia tekstejä.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta