x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA4E Omavalintaiset työelämätaidot 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu valitsemaansa oman alan työhön ja luo itselleen kokonaiskuvan sen luonteesta ja siinä tarvittavista tiedoista ja taidoista. Opiskelija hankkii työssä tarvittavia tietoja ja taitoja, ja hän saa perusedellytykset alan töiden menestykselliseen tekemiseen ja itsensä edelleen kehittämiseen.

Sisältö

Opiskelija syventyy oman alan työhön esimerkiksi osallistumalla työelämäsuuntautuneeseen opetukseen tai työpajaan, perehtymällä ammattikirjallisuuteen, osallistumalla työharjoitteluun tai tekemällä alan töitä tai julkaisemalla itse kirjoittamiaan alaan liittyviä asiatekstejä jollakin julkaisufoorumilla. Opiskelija kirjoittaa aiheesta kirjallisen työn tai raportin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tarkemmat tiedot suorittamisesta verkkosivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta