x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANAV1 Kielenopetukseen sovellettua kielitiedettä 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-tuntee kielenopetukseen sovelletun kielitieteen keskeiset teoriat ja vieraan kielen opettamisen didaktiikan tärkeimmät osa-alueet
-osaa suunnitella ranskan kielen oppitunnin ennalta määritellyn oppimistilanteen mukaisesti.

Sisältö

Kurssi on tarkoitettu aineenopettajaksi aikoville. Kurssilla käsitellään kielen opettamisen ja oppimisen teorioita erityisesti ranska vieraana kielenä –opetuksen näkökulmasta.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen opetukseen: Luennot, oppitunnin suunnittelu ja toteuttaminen TAI portfolio, lopputentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

D. Gaonac’h: Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère.
J-P. Cuq, I. Gruca: Cours de didactique du français langue étrangère et seconde
J-M Defays: Le Français Langue Etrangère et Seconde: enseignement et apprentissage

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta