x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOV4 Vuorovaikutus ja tekstit S2-näkökulmasta 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kakkoskielisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä sekä niitä kirjoitettujen tekstien ilmiöitä, jotka ovat olennaisia suomea toisena kielenä käyttävien kirjoittajien tekstejä tarkasteltaessa. Hän osaa analysoida näitä ilmiötä ja ottaa niitä huomioon opetuksessaan. Hän tuntee suomi toisena kielenä -alalla tehtyä vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimusta.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluu luentoja ja harjoituksia. Käsiteltäviä aihealueita ovat mm. kakkoskielinen vuorovaikutus, vuorovaikutuksessa oppiminen, toisella kielellä oppiminen ja toisella kielellä kirjoittaminen. Opintojaksolla tarkastellaan autenttisia ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän tuotoksia, niin puheen kuin kirjoituksen muodossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen on suositeltavin suoritustapa. Vaihtoehtona itse kerättyyn aineistoon ja aikaisempaan tutkimukseen perustuva laaja essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorittamisen ohjeet verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta