x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHP1 Kieli käyttöön 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
POHP1 Kieli käyttöön 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

–osaa suunnitella, laatia ja raportoida sekä itsenäisesti että ryhmässä toteutettavan projektityön

–tuntee nordistiikan alaan liittyviä ammattiryhmiä

–osaa hankkia tietoa ruotsalaiseen kielialueeseen kuuluvista instituutioista ja viestintävälineistä

–hallitsee tiimityöskentelyn periaatteet

-tuntee suomenruotsalaisen kielialueen ja eri paikkakunnilla puhutun kielen erityispiirteet

Sisältö

Ruotsinkieliset instituutiot ja viestintävälineet, nordistiikan alan ammattiryhmät, ruotsinkieliset tekstit, puhutun ja kirjoitetun kielen vertailu.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Projekti / käytännön työ 
ruotsiksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Portfolio 
ruotsiksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta