x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS4 Seminaari 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SUOS4 Seminaari 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on oppinut projektinhallintaa ja prosessikirjoittamista ja hän osaa analysoida kielellistä aineistoa, tuntee laajalti oman alansa kirjallisuutta ja pystyy arvioimaan sitä kriittisesti. Opiskelija osaa käyttää tieteellisen keskustelun konventioita sekä oman tutkimuksensa edistämiseen että rakentavan palautteen antamiseen toisten tutkimuksesta.

Sisältö

Ohjattua pro gradu -tutkielman tekoa, muiden tutkielmien kriittinen arviointi, tieteellinen keskustelu. Seminaari kokoontuu neljän periodin ajan. Tänä aikana tutkielma pyritään saamaan valmiiksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta