x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS20E Auktorisoitu kääntäminen II (englanti-suomi) 4 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet, osaa laatia laillisesti pätevän käännöksen englannista suomeen, tunnistaa työkieli- ja kulttuuriparikohtaisia käännösongelmia ja osaa ratkaista niitä oheisaineistoja ja apuvälineitä käyttäen.

Sisältö

Suomen- ja englanninkieliset asiakirjat, laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet ja niiden soveltaminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitustyöt ja näyttökoe

Lisätietoja

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää käännösten ja näyttökokeen suorittamista kiitettävällä tasolla. Jos opiskelija ei täytä auktorisoidun kääntämisen vaatimuksia, mutta suorittaa kurssin muuten hyväksyttävästi, hänelle voidaan antaa opintopisteet kurssinimikkeellä MVKS54-56.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta