x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS19 Auktorisoitu kääntäminen I (ammattitietous) 2 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee auktorisoitua kääntämistä koskevat lait, asetukset ja viranomaisohjeet, ymmärtää auktorisoidun kääntäjän vastuut ja velvollisuudet, tunnistaa asiakirjojen erityispiirteet ja tuntee laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet.

Sisältö

Auktorisoitua kääntämistä koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja alan omat suositukset, asiakirjat tekstilajina

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opiskelijan tulee saada kirjallisesta tentistä vähintään arvosana 4, jotta suoritus voidaan katsoa hyväksytyksi sillä tasolla, jota auktorisoitujen kääntäjien oikeuksien myöntäminen korkeakoulututkinnon perusteella edellyttää. Jos opiskelija ei täytä auktorisoidun kääntämisen vaatimuksia, mutta suorittaa kurssin muuten hyväksyttävästi, hän voi saada suoritusmerkinnän opintojaksokoodilla MVKS54-56.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta