x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS01 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti keskeiset käännöstieteen tutkimussuuntaukset ja kykenee arvioimaan kriittisesti käännöstieteellisiä tutkimuksia ja niissä käytettyjä menetelmiä. Opiskelija tietää mitä tarkoitetaan hyvällä tieteellisellä käytännöllä ja tutkimusetiikalla sekä osaa noudattaa niitä omassa tutkimuksessaan. Opiskelijalla on valmiudet soveltaa käännöstieteellisiä tutkimusmenetelmiä omaan pro gradu -tutkielmaansa.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi tutkimuksen tekemisen periaatteita ja erityisesti käännöstieteellisen tutkimuksen teorioita ja menetelmiä sekä esitellään niiden soveltamista käytännön tutkimustyöhön. Lisäksi käsitellään hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan perusperiaatteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu luento-/oppimispäiväkirjaan tai harjoitustöihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta