x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS43 Tulkin puhe- ja analyysitaidot 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Pakollisena edeltävänä opintona lisäksi: ENGA12 Dialogitulkkaus, SAKA10 Dialogitulkkaus tai VENA11 Dialogitulkkaus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää retoriikan ja argumentoinnin perusteita tulkin näkökulmasta ja hahmottaa työkieltensä kulttuureille tyypillisiä puheiden rakenteita. Hän tunnistaa viestintätilanteisiin liittyviä etikettisääntöjä ja hahmottaa niiden merkityksen tulkin työssä. Hän osaa esiintyä eri tulkkausviestintätilanteiden edellyttämällä tavalla ja tuottaa puhetta tilanteeseen sopivasti. Hän osaa esiintyä vakuuttavasti ja luonnollisesti, ja hallitsee äänenkäyttönsä.

Sisältö

Retoriikka ja puheiden analysointi (kontrastiivinen), tulkin etikettitietous, tulkin äänenkäyttö, puhe- ja esiintymistaitojen syventämistä tulkin näkökulmasta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta