x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU08 Luova kirjoittaminen 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TRSU08 Luova kirjoittaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kaunokirjallisen tekstin syntyprosessin ja osaa soveltaa oppimaansa käännöstyössä. Hän osaa tuottaa itsenäisesti yhteen tai useampaan kaunokirjallisuuden tekstilajiin kuuluvan tekstin. Lisäksi hän osaa kommentoida omia ja toisten tuottamia tekstejä.

Sisältö

Opintojakson aikana kirjoittamista tarkastellaan kaunokirjallisen kääntämisen näkökulmasta. Opintojakson aikana tehdään luovuusharjoituksia ja kehitetään havainnointi-, assosiointi- ja eläytymiskykyä sekä kirjoitetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Suositellaan erityisesti kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen erikoistuville.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta