x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU07 Käännösten suomi 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TRSU07 Käännösten suomi 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kielelliseen vaihteluun liittyviä piirteitä ja tuntee vaihtelun taustatekijöitä. Hän pystyy erittelemään murteiden ja nykypuhekielen aineksia sekä kuvaamaan sitä, miten suomen ja muiden kielten rinnakkaiselo näkyy teksteissä. Hän tuntee käännöskielen ominaispiirteitä ja osaa analysoida käännössuomen ja alkuperäissuomen eroja.

Sisältö

Opintojakson aikana tarkastellaan käännösten yhteyttä kielen ja yhteiskunnan muutoksiin. Opintojaksossa käsitellään käännössuomen erityispiirteitä ja kielen historiallista, alueellista ja tilanteista vaihtelua. Lisäksi tarkastellaan puhesuomen vaikutusta kirjoitettuun kieleen ja puhutun kielen illuusion luomista käännökseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta