x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU04 Yrityselämän ja hallinnon tekstit 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia yrityselämän viestintätilanteisiin sopivia tekstejä mallien ja oppaitten avulla. Hän osaa myös analysoida yrityselämän ja hallinnon tekstien kielenkäyttöä.

Sisältö

Opintojakso koostuu harjoituskurssista ja sen yhteydessä luettavasta kirjallisuudesta. Opintojakson aikana analysoidaan ja kirjoitetaan kaupankäyntiin, päätöksentekoon, suhdetoimintaan ja tiedottamiseen liittyviä tekstejä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Suositellaan erityisesti talouselämän käännösviestintään sekä lain ja hallinnon käännösviestintään erikoistuville.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta