x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS57 Lain ja hallinnon tekstit ja niiden kääntäminen 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän, hallinnon, lainsäädäntöprosessit, tuomioistuinten toiminnan ja osaa verrata niitä sekä B-työkielialueensa että Euroopan unionin vastaaviin järjestelmiin. Opiskelija tuntee ja ymmärtää lain ja hallinnon alojen tekstien synty- ja käännösprosesseja, tunnistaa kyseisten tekstien erityispiirteitä ja käyttötarkoituksia ja osaa analysoida, millaisia vaatimuksia ja kulttuurisia ongelmia näiden tekstien kääntämiseen liittyy.

Sisältö

Suomen ja B-työkielen oikeusjärjestelmien yhtäläisyydet ja erot; suomalaisen oikeuskielen synty ja kehittyminen sekä oikeuskielen ominaispiirteet; Euroopan unionin käännöstoiminta; oikeudelliset tekstit (säädökset, valtiosopimukset, kansainväliset sopimukset, hallintoasiakirjat, viranomaisratkaisut, yksityiset asiakirjat) ja niiden erityispiirteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta