x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS65 Kääntäjä moniosaajana 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää termin monikielinen viestintä entistä syvällisemmin. Hän osaa kuvata opintoalaansa laajemmassa kontekstissa ja selittää, millaisia työskentely- ja tutkimusaloja siihen perinteisen kääntämisen lisäksi kuuluu.

Opiskelija osaa hankkia erilaisista lähteistä – sekä tieteellisistä että ammatillisista – tietoa monikielisen viestinnän uusimmista osa-alueista ja osaa arvioida tietolähteitä kriittisesti. Lisäksi opiskelija hallitsee joidenkin monikielisen viestinnän uusien osa-alueiden toimintaperiaatteet, ja hänellä on valmiudet perehtyä eri osa-alueisiin.

Sisältö

Konekääntäminen, hakukoneoptimointi, luova kääntäminen (transcreation) sekä muita opiskelijoiden valitsemia osa-alueita. Opiskelijat lukevat artikkeleita näistä aiheista, osallistuvat tuntikeskusteluun, harjoittelevat eri tekniikoita, laativat raportteja ja pitävät suullisen esityksen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta