x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS65 Kääntäjä moniosaajana 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää termin monikielinen viestintä entistä syvällisemmin. Hän osaa kuvata opintoalaansa laajemmassa kontekstissa ja selittää, millaisia työskentely- ja tutkimusaloja siihen perinteisen kääntämisen lisäksi kuuluu.

Opiskelija osaa hankkia erilaisista lähteistä – sekä tieteellisistä että ammatillisista – tietoa monikielisen viestinnän uusimmista osa-alueista ja osaa arvioida tietolähteitä kriittisesti. Lisäksi opiskelija hallitsee joidenkin monikielisen viestinnän uusien osa-alueiden toimintaperiaatteet, ja hänellä on valmiudet perehtyä eri osa-alueisiin.

Sisältö

Konekääntäminen, hakukoneoptimointi, luova kääntäminen (transcreation) sekä muita opiskelijoiden valitsemia osa-alueita. Opiskelijat lukevat artikkeleita näistä aiheista, osallistuvat tuntikeskusteluun, harjoittelevat eri tekniikoita, laativat raportteja ja pitävät suullisen esityksen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
-
Viestintätieteiden tiedekunta