x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS47 Käännösteknologian harjoituskurssi 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat edeltävät opinnot: jokin käännösviestinnän seminaari
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännösmuistiohjelmien toimintaperiaatteita, osaa pohtia niiden käytön sovellettavuutta erilaisia tekstejä käännettäessä ja osaa käyttää yhtä yleisesti käytettyä käännösmuistiohjelmaa. Opiskelija ymmärtää, mitä hyötyjä ja haittoja käännösmuistiohjelmasta voi olla ja osaa ottaa ne huomioon oman työnsä suunnittelussa.

Sisältö

Opintojakson aikana opetellaan yhden yleisesti käytetyn käännösmuistiohjelman toimintoja ja toimintaperiaatteita ja harjoitellaan erilaisten tekstien kääntämistä käännösmuistin avulla. Kurssi järjestetään monikielisinä harjoituksina.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta