x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS22 Tekninen dokumentointi 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää teknisen dokumentoinnin päälinjat ja niiden liitoskohdat kääntämiseen ja käännöstieteeseen. Hän osaa nimetä käytettävyydeltään korkeatasoisen teknisen dokumentaation pääkriteerit ja kertoa teknisen dokumentaation konventioista ja eroista eri kulttuureissa. Opiskelija muistaa eri kohderyhmäanalyysikeinoja ja osaa kuvata tekniseen dokumentaatioon liittyvää lainsäädäntöä.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään teknisen dokumentoinnin pääperiaatteet ja laatutekijät, kohderyhmäanalyysimenetelmiä ja alan lainsäädäntöä.

Opiskelijat tekevät tekniseen dokumentaatioon keskittyviä tekstien analysointi- ja tuottamistehtäviä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojaksoa suositellaan erityisesti tekniikan käännösviestintään suuntautuville.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta