x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla käyttäjäkeskeisen kääntämisen perusperiaatteet ja sen käytettävyystutkimukseen perustuvan taustan. Opiskelija osaa listata käyttäjäkeskeisen kääntämisen menetelmiä ja pystyy soveltamaan niitä käännösprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään käytettävyyden käsite ja sen osatekijät sekä käännöstieteen teorioiden yhtymäkohtia käytettävyyteen. Lisäksi käydään läpi käyttäjäkeskeisen kääntämisen päälinjat ja sen keskeiset menetelmät. Opiskelijat tekevät menetelmiin liittyviä harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suojanen, Koskinen & Tuominen (2015) User-Centered Translation ja/tai Suojanen, Koskinen & Tuominen (2012) Käyttäjäkeskeinen kääntäminen.

Luennoilla käytetään molempia kirjoja mutta tenttiin + harjoituksiin pitää valita jompikumpi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta