x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS46 Simultaaninen konferenssitulkkaus 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää konferenssitulkkauksen erityispiirteet syvällisesti ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Hän osaa suunnitella monikielisen konferenssin tulkkausjärjestelyt, koota tulkkaustiimin ja huolehtia tulkkausjärjestelyiden toimivuudesta. Hän myös osaa neuvoa ja ohjata asiakasta monikielisen konferenssin tulkkausjärjestelyihin ja onnistuneen tulkkaustoiminnan edellytyksiin liittyvissä asioissa. Hän osaa toimia ammattimaisesti ja kollegiaalisesti vaihtuvissa konferenssitilanteissa.

Sisältö

Monikielisen harjoituskonferenssin suunnittelu tulkkausjärjestelyineen. Toimiminen puhujana ja tulkkina harjoituskonferenssissa. Mahdollisuuksien mukaan konferenssin järjestäjien opastaminen tulkkausjärjestelyissä ja toimiminen tulkkina oikeassa konferenssitilanteessa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta