x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida niin puhutun kuin kirjoitetun kielen käyttöä vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Hän tuntee tekstin- ja keskusteluntutkimuksen lähtökohdat ja tärkeimmät suuntaukset. Hän tuntee näiden suuntausten keskeisimmät käsitteet ja osaa käyttää niitä erilaisten kirjoitettujen ja puhuttujen aineistojen analyysissa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan tekstin- ja keskusteluntutkimukseen. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi tekstilajit sekä keskusteluvuorovaikutuksen jäsentyminen ja perusrakenteet. Olennainen osa kurssia ovat harjoitukset, joiden kautta opitaan analysoimaan sekä erilaisia kirjoitettuja tekstejä että puhuttuja vuorovaikutustilanteita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorittamisen ohjeet verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta