x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA1 Kielen kehitys 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SUOA1 Kielen kehitys 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uralilaiskielten historiallisen taustan, suomen aseman sukukielten joukossa sekä kantasuomen eri vaiheet. Hän osaa määritellä äänne-, muoto- ja sanatasolla keskeisimmät suomen kielen varhaisvaiheita koskevat kielenmuutokset ja ymmärtää, miten nämä muutokset edelleen vaikuttavat esimerkiksi sanojen taivutuksessa. Opiskelija tuntee kielenmuutoksen teoriaa.

Sisältö

Suomen kieli kielikuntansa jäsenenä, kantasuomi, kielen muuttuminen (äännekehitys, merkityksenmuutokset, sanaston uusiintuminen) ja kieliopillistuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorittamisen ohjeet verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta