x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS54 Käännöstieteen tai -viestinnän erityiskysymyksiä I 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Mahdolliset edeltävät opinnot täsmennetään opetusohjelmassa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot jostain käännöstieteen tai -viestinnän erikoisalueesta, ja hän osaa soveltaa tietojaan itsenäisesti käytännön työssä tai tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojakson sisältö, vetäjä ja toteutustapa vaihtelevat vuosittain. Opintojaksolla voidaan käsitellä esimerkiksi lakiin ja hallintoon, tekniikkaan, liike-elämään tai tieteeseen liittyvää käännösviestintää.

Opintojakso voi sisältää myös erilaisia käännös- tai muita projekteja ja todellisia toimeksiantoja esimerkiksi leksikografian ja terminologian, korpustutkimuksen tai lokalisoinnin alalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Vaadittavat opintosuoritukset täsmennetään opetusohjelmassa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi täsmennetään opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta