x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS19 Työharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
POHS19 Työharjoittelu 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa käyttää opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja työssään

-osaa kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

-osaa pohtia, millaisia ammatillisia valmiuksia kyseisellä alalla tarvitaan

-osaa hyödyntää palautetta ja arvioida sen avulla valmiuksiaan

-osaa arvioida ja pohtia opintojaan alan vaatimusten kannalta

Sisältö

Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista oman tutkinto-ohjelman opinnoissa ja joka edistää opiskelijan työllistymisen mahdollisuuksia koulutustaan vastaavalle alalle valmistumisen jälkeen. Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jotta opiskelijalla olisi jo riittävästi perustietoa opiskelemastaan alasta, työharjoittelun suoritusvaiheeksi suositellaan vähintään kandidaatintutkinnon loppuvaihetta.

Samasta harjoittelujaksosta ei ole mahdollista saada työharjoittelusuoritusta sekä omaan tutkinto-ohjelmaan että yksikön yhteisiin opintoihin.

Aiottu työharjoittelujakso tulee hyväksyttää soveltuvaksi opintosuoritukseksi jo ennen työharjoittelujakson alkamista.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Essee 
ruotsiksi

Lisätiedot:

1) suoritetaan työskentelyjakso, joka vastaa vähintään kolmen kuukauden harjoittelua
2) työharjoittelujakso todennetaan todistuksella (työtodistus tms.) vastuuopettajalle
3) laaditaan harjoitteluraportti, joka palautetaan vastuuopettajalle

Tarkemmat raportin kirjoittamisohjeet löytyvät tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta