x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKKP1 Kielioppi I 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SUKKP1 Kielioppi I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys suomen kielen syntaksin peruskysymyksistä. Hän käyttää suomen kielen kielioppia laajasti ja varmasti. Hän osaa analysoida omia virheitään käyttäen hyväksi tietämystään suomen kieliopin kysymyksistä. Hän osaa havainnoida ympäristön kielenkäyttöä ja hyödyntää sitä omassa kielentuottamisessaan.

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy johdatusosio, jossa käsitellään kielenkäyttöä ja kielenoppimista yleisellä tasolla. Sen jälkeen alkaa varsinainen kielioppiosio, joka koostuu luennoista ja harjoituksista. Kielioppiosiossa käsitellään suomen kielen syntaksin peruskysymyksiä, jotka edesauttavat vankan osaamisen suomen kielen lauseenmuodostamisessa. Opetus painottuu kieliopin soveltamiseen ja tarkasteluun kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvissä teksteissä sekä puhutun kielen tilanteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työskentely ja kirjallinen tentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus (Suomen kieli ja kulttuuri)
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta