x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKKP0 Lähtötasokoe
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SUKKP0 Lähtötasokoe 0 op

Osaamistavoitteet

Todeta opiskelijan riittävä suomen kielen taitotaso (EVK:n taso B2, http://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/european-language-levels-cefr)

Sisältö

Kokeessa testataan opiskelijan suomen kielen kieliopin osaamista, kirjoittamis-, tekstinymmärtämis-, puhumis- ja puheenymmärtämistaitoa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjallinen testi sekä haastattelu.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus (Suomen kieli ja kulttuuri)
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta