x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana akateemista asiantuntijuutta. Opintojaksolla perehdytään puheviestinnän ilmiöihin ja käsitteisiin sekä kehitetään omaa vuorovaikutusosaamista erilaisten harjoitusten avulla.

Opintojakso vastaa TaY:n tutkintoihin vaadittavaa puheviestinnän opintojaksoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja kehittää sitä
- osaa valmistautua tarkoituksenmukaisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri konteksteissa
- osaa arvioida ja analysoida vuorovaikutusta
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija

- tekee vuorovaikutusosaamista kehittäviä pari-, ryhmä- ja esiintymisharjoituksia
- harjoittelee kuuntelemista sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista
- soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden havainnointiin ja analysointiin
- tarkastelee vuorovaikutusosaamista osana akateemista asiantuntijuutta

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta 2. tai 3. opintovuosi.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen työskentely 28 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt TAI näyttökoe. Huom! Näyttökoe mahdollinen vain tutkinto-opiskelijoille.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja säännöllistä läsnäoloa sekä oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Kielikeskus
Puheviestinnän opintojakso / LUO (Suomen kieli/LANCE)
Kielikeskus
Puheviestinnän opintojakso / EDU (Suomen kieli/LANCE)
Kielikeskus