x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS51 Johdatus terveydenhuoltojärjestelmään ja lainsäädäntöön kääntäjille 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rakennetta ja toimintaa sekä alaa koskevaa lainsäädäntöä. Hän ymmärtää pääpirteiltään sosiaali- ja terveysturvan ja sairausvakuutuksen. Opiskelija hallitsee alan keskeiset termit ja tuntee tärkeimpiä tietolähteitä.

Sisältö

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä. Suomalaiset kansansairaudet. Sosiaali- ja terveysturva Suomessa. Oikeuslääketiede.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Luentopäiväkirja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta