x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS52 Terveyden ja sairauden kulttuurihistoriaa Suomessa ja Venäjällä 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa vertailla sairauden ja terveyden käsityksiä suomalaisen ja venäläisen terveydenhuollon kontekstissa. Opiskelija tuntee ja osaa vertailla molempien maiden terveydenhuollon toimintakenttiä ja käytäntöjä. Hän osaa käyttää tuntemustaan monikielisessä viestinnässä.

Sisältö

Sairauden ja terveyden käsitteitä, käsityksiä ja merkityksiä. Venäläinen potilas. Suomalainen potilas. Mentaliteettieroja. Venäläinen terveydenhuolto ja käytäntöjä. Venäläisen ja suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmien vertailua. Institutionaalisia eroja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta