x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS16E Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-englanti 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lain ja hallinnon käännösviestinnän toimintakentän, erikoispiirteet ja menetelmät. Hän osaa kääntää lain ja hallinnon alan tekstejä suomesta englantiin ja perustella käännösratkaisunsa sekä ymmärtää oikeuskielen termien sekä kaavamaistuneiden tekstien ja kiteytyneiden ilmaisujen roolin lain ja hallinnon käännösviestinnässä. Hän osaa hakea vastineita termeille ja erikoisalan fraseologismeille ja arvioida niiden sopivuutta kulloiseenkin kontekstiin.

Sisältö

Lain ja hallinnon käännösviestinnän keskeiset tekstilajit, viestintätilanteet, toimijat ja tietolähteet, oikeuskielen erityispiirteet; alan tekstien analysointi, rinnakkaistekstien käyttö, kääntäminen ja käännösten argumentointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Lain ja hallinnon käännösviestintä -erikoisalaa suorittava opiskelija voi korvata tämän opintojakson opintojaksolla MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta