x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS41E Konsekutiivitulkkaus I englanti-suomi-englanti 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Pakollisena edeltävänä suorituksena myös opintojakson TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö osasuoritus Tulkkausviestinnän perusteet.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää konsekutiivitulkkauksen periaatteet ja käytännöt. Hän osaa konsekutiivitulkata yleisaiheisia puheita ja esitelmiä viestintätilanteen edellyttämällä tavalla. Hän osaa tulkata tarkasti ilman tarpeettomia poistoja ja lisäyksiä. Hän ymmärtää tulkin muistiinpanotekniikan periaatteet syvällisesti ja osaa toimivasti käyttää ja kehittää muistiinpanotekniikkaansa. Hän osaa analysoida lähdekielistä puhetta, tehdä tulkkausstrategisia ratkaisuja ja analysoida ja perustella valintojaan. Hän osaa lisäksi neuvoa ja ohjata asiakasta onnistuneen konsekutiivisen tulkkaustoiminnan edellytyksiin ja konsekutiivitulkin tehtäviin liittyvissä asioissa.

Sisältö

Konsekutiivitulkkaus neuvottelu-, konferenssi- ja oikeustulkkaustilanteissa; tulkin muistiinpanotekniikka. Tulkkauksen tarkkuus, viestin segmentointi ja viestin informatiivinen sisältö. Kielikohtaiset tulkkausharjoitukset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta