x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA226 Opiskelijatuutorointi 1 op

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston lääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää vertaistuen merkityksen
- osaa toimia vastuullisesti ryhmänohjaajana ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
- osaa kohdata ja auttaa opintojen alkuun monenlaisia ja eri-ikäisiä uusia opiskelijoita
- tuntee oman tutkinto-ohjelmansa käytännöt ja osaa esitellä kampuksen keskeisimmät tilat
- osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
- tuntee lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakennetta

Sisältö

- Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön.
- Tuutori osallistuu tuutorikoulutukseen, jossa käsitellään mm. tuutorina toimimista, tuutorin roolia ja uusia opiskelijoita tukevaa ohjausta.

Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
- oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opetusohjelmaan ja opiskelusivuihin
- yliopiston muuhun opetustarjontaan (esim. kieliopinnot)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

- Osallistuminen lääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille tarkoitettuun tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan järjestämiin opiskelijatuutoroinnin suunnittelutapaamisiin

- Aktiivinen osallistuminen opiskelijatuutorina toimimiseen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Valinnaiset opinnot (Lääketiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta