x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLLÄ6LÄÄKA432 Sotilaslääketiede - Kenttä- ja katastrofilääkinnän perusteet 1 op
Vastuutaho
Yleislääketiede
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Kuvata ne sotilaslääketieteen kokonaisuudet, joita yleislääkäriksi opiskelevan tulee osata. Kurssi sisältää Suomen rauhan ajan sotilasterveydenhuollon perusteet (esim. asevelvollisten palveluskelpoisuusluokituksen määrittämisen), sekä poikkeusolojen kenttä- ja katastrofilääketieteen osa-alueet. Lisäksi esitetään kriisinhallinnassa toteutuvan lääkintähuollon perusteet. Kurssi antaa valmiudet perusterveydenhuollossa asevelvollisten ja kriisinhallintajoukkoihin pyrkivien terveydelliseen palveluskelpoisuusarviointiin.

Sisältö

Kurssin sisältö

Asevelvollisten palveluskelpoisuusluokittelu ja lääkärintodistuksen laatimien (2h)


Puolustusvoimien rauhan- ja sodanaikainen terveydenhuoltojärjestelmä (2h)


Infektiotaudit poikkeusoloissa (2h)

Mielenterveyden häiriöt poikkeusoloissa (2h)

Sotavammojen erityispiirteet (2h)

Ensihoito kentällä (2h)

Biologiset uhkakuvat (2h)

C-suojelulääkintä (2h)

Kansainvälisen kriisinhallinnan lääkintähuolto (2h)

Tutustumiskäynti erillisen ohjelman mukaisesti Satakunnan lennoston terveydenhuoltoon Pirkkalassa (3h).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssivaatimuksena on 70% läsnäolo luennoilla ja Duodecimin verkkotentin ?Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi? suorittaminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Menettelytapaohje*

Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten** (12/2007*)

Puolustusvoimat Lääkärinlausunto terveydentilasta ** (8/2008)

Asevelvollisen Terveystarkastusohje, TTO 2012*

palveluskelpoisuuden arviointi –verkkokurssi*

Kirjallisuus

Sotilasterveydenhuolto. Koskenvuo K (toim.) 1996. Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto.

Kenttälääkintä. Ensihoidon perusteet. Koskenvuo K (toim.) 1993. Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto.

Asevelvollisuuslaki

Varusmies***

Asevelvollisuusaika ja –ajan rakenne Suomessa***

Varusmiehen kunto-opas: kestääkö kunto varusmiespalveluksen haasteet***

Varusmies 2014 – Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle***

*www.mil.fi/laitokset/laaketiede

**www.mil.fi/asiointi/lomakkeet

***www.mil.fi

Lisätietoja

Kurssia tarjotaan vähintään kolme vuosikurssia lääketieteen opintoja suorittaneille. Kurssille voidaan ottaa enimmillään n. 50 oppilasta (vierailu Satakunnan Lennostossa asettaa rajoituksen). Vierailuun voivat osallistua kurssilaiset, jotka ovat Suomen kansalaisia. Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 25 opiskelijaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Valinnaiset opinnot (Lääketiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta